Mit jelent?

A digitális történetmesélés egy módszer, amely segít önmagunkra, a történetünkre koncentrálni, azt szavakba önteni, dramatizálni és fényképek segítségével mások számára is elmesélni.

A műhelymunka csoportban zajlik, a résztvevők egymással osztják meg történeteiket, együtt élik át a történet létrehozásának és megosztásának élményét. A közös élmény erős csoportkohéziót képez a résztvevők között.

A digitális történetmeséléssel a mesélő személyes élményét dolgozza fel a fényképei segítségével. A folyamat végeredménye egy saját hanggal kísért, személyes képekre épülő kisfilm.

A digitális történetmesélés folyamata:

 • Megtalálni – a számunkra fontos történetet
 • Elmesélni – saját szavainkkal és fényképeinkkel
 • Megosztani – egymással vagy az interneten keresztül bárkivel

Mire használható?

A digitális történetmesélés lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy jobban megismerjék önmagukat, más oldalukról egymást. Fejleszti az kreativitást és az önkifejezést. A műhelymunka során megszerzett ismeretek (pl. vágórpogram kezelése) további hasznosításának csak a résztvevők fantáziája szab határt.

 • Oktatás (formális, non-formális): digitális, szociális, nyelvi, esztétikai-művészeti tudatosságra és kifejezőképességre irányuló kompetenciafejlesztés
 • Művészeti képzés, múzeumpedagógia
 • Közösségépítés
 • Helytörténet, társadalmi kutatás, emlékezetkutatás, „oral history”
 • Egészségfejlesztés
 • Nemzetközi fejlesztés, üzleti szféra, társadalmi felelősségvállalás
 • Egyéni felhasználás, önismeret-fejlesztés
 • Kreativitás fejlesztése

Mit kínálunk?

Szakembereink segítségével olyan kis létszámú (6-8 fő) tréningeket, szemináriumokat szervezünk, amelyeken a diák vagy felnőtt résztvevők:

 • megismerik a digitális történetmesélés módszerét
 • segítséget kapnak saját történeteik megtalálásához és felépítéséhez
 • technikai bevezetőt kapnak a kisfilmek elkészítésének módjáról
 • elkészítik kisfilmjeiket
 • megosztják egymással digitális történeteiket