Mit kínálunk?

Alapszemináriumaink mellett egyedi igényeknek megfelelő időbeosztású és összeállítású kurzusokat szervezünk budapesti központunkban vagy bárhol az országban.

A képzések elemei

Bevezetés

Filmek segítségével megismerkedés a digitális történetmeséléssel, felkészülés a szemináriumra.

Jégtörő játék

Igény szerint a közös munka elején a résztvevők egy rövid, játékos program során jobban megismerhetik egymást, ezzel jól oldható a légkör.

Történetmesélő kör

Ez a szintén játékos formában megvalósuló munkafázis leginkább abból a szempontból fontos, hogy a mesélők egy olyan, egymást támogató, bizalmas kört alkossanak, amelyben feltárulhat a történetmesélés belső világa. A történetmesélő kör célja, hogy a végére a résztvevők számára megfogalmazódjon egy elmesélendő történet vázlata, amelyet utána történetté írhatnak, majd hangfelvételen rögzíthetnek.

Script és storyboard

A történetmesélők meghatározott szempontrendszer alapján és igény szerint külső segítséggel megírják az általuk elmondásra kerülő történetet, illetve elkészítik a digitális kisfilm forgatókönyvéül szolgáló úgynevezett storyboardot.

Hang- és fényképrögzítés

A mesélő felolvassa történetét, amely digitálisan rögzítésre kerül. Ez képezi a film narratív alapját. Feldolgozásra kerülnek továbbá a filmben használt fényképek (digitális fényképek összerendezése, hagyományos papíralapú képek beszkennelése).

Technikai ismeretek

(nem része a mini tréningnek)
A résztvevők általános, alapszintű bevezetőt kapnak a számítógépes kép- és hangszerkesztésről (editálás), illetve megismerik a szemináriumon használt videoszerkesztő szoftver alapszíntű használatát.

Szerkesztés

(nem része a mini tréningnek)
A résztvevők, igény szerinti segítséggel, elkészítik saját digitális történetüket: megszerkesztik a hangot, hozzáillesztik a megfelelő fényképeket, feliratot készítenek, szükség szerint manipulálnak egyes képeket, majd lezárják a szerkesztés folyamatát.

(A mini tréning résztvevőinek digitális történetét a storyboard alapján munkatársaink készítik el.)

Bemutatás

A szeminárium résztvevőinek fontos élmény saját filmjük közös bemutatása, illetve a többiek filmjének megtekintése. A résztvevők kiértékelhetik, kötetlenül megbeszélhetik tapasztalataikat, észrevételeiket.

Az elkészült filmek a www.digitalistortenetmeseles.hu archívumába kerülnek, azok nyilvános hozzáférhetőségéről azonban készítőik rendelkeznek.

 

Alapszeminárium-típusok

Intenzív képzés (22 óra)

Egy rövid bevezető alkalom után intenzív 3 napos munka

Heti lebontású, normál képzés (24 óra)

Heti rendszeres időpontokban, 4-5 órás alkalmak egy hónapon keresztül

Mini tréning (13 óra)

Egy rövid bevezető alkalom után egynapos intenzív képzés technikai oktatás nélkül (a kisfilmeket munkatársaink készítik el)